ثبت نام غیر حضوری

1401-04-05 0 نظرات

نمایش 1 - 3 از 3

اردبیل

اسلام

1450965814

زن

1450965814

1369/03/30

ندارد

متاهل

شیعه

ایران

سایر

 • انگلیسی
 • ترکی

بله

دارای مهارت

نام موسسه نوع فعالیت عنوان شغل حقوق دریافتی آدرس و تلفن علت ترک کار
دانشگاه الزهرا تهران تدریس تدریسیار 2500000 تومان اتمام مقطع تحصیلی
دانشگاه محقق اردبیلی تدریس تدریسیار ------ اتمام مقطع تحصیلی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تدریس تدریسیار ------ پژوهش

پایه 2

بله

09903998380

Email hidden; Javascript is required.

نام موسسه
 • دانشگاه الزهرا تهران
 • دانشگاه محقق اردبیلی
 • دانشگاه صنعتی امیر کبیر

بهمن اعتباری

09147072283

هزینه حق عضویت کاریابی, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 450,000 ریال

آپلود آخرین مدرک تحصیلی

با این قوانین و مقررات موافقم.

زرین پال

آپلود عکس (4*3)

پارس اباد

اسلام

5579

زن

5049350514

1360/02/01

دارد

متاهل

شیعه

ایران

سایر

 • انگلیسی

بله

فاقد مهارت

نام موسسه نوع فعالیت عنوان شغل حقوق دریافتی آدرس و تلفن علت ترک کار
۴ سال علمی کاربردی پارس اباد ۱ اداری کارشناس آموزش یک میلیون

پایه سوم

بله

09142892272

نام موسسه
 • ۴ سال

ولی عابدی

09141511072

هزینه حق عضویت کاریابی, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 450,000 ریال

آپلود آخرین مدرک تحصیلی

با این قوانین و مقررات موافقم.

زرین پال

آپلود عکس (4*3)

اردبیل

اسلام

14388

مرد

1467351687

1367/09/20

دارد

مجرد

شیعه

ایرانی

پایان خدمت

 • انگلیسی
 • عربی
 • ترکی

بله

دارای مهارت

نام موسسه نوع فعالیت عنوان شغل حقوق دریافتی آدرس و تلفن علت ترک کار
افق فرتاک متره و برآورد کارشناس فنی 57000000 ریال تعدیل نیرو

متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

بله

09308725054

Email hidden; Javascript is required.

نام موسسه
 • افق فرتاک

علی امانی

09144569584

هزینه حق عضویت کاریابی, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 450,000 ریال

آپلود آخرین مدرک تحصیلی

با این قوانین و مقررات موافقم.

زرین پال

آپلود عکس (4*3)