برخی از سوالات متداولی که ممکن است با آن مواجه شوید

 1. اصل کارت ملی
 2. اصل پایان خدمت
 3. اصل شناسنامه
 4. آخرین مدرک تحصیلی
 5. هزینه ثبت نام 45.000 تومان
 6. ارائه تضمین

به مدت 2 سال از زمان ثبت نام

برای معرفی به کار هر بار فقط به یک شغل معرفی نامه داده می شود و در صورت عدم پذیرش کارجو در شغل مورد نظر، در صورت تمایل کارجو به شغل جدیدی معرفی نامه داده می شود 

تا زمانی که ثبت نام کارجو در کاریابی اعتبار دارد می تواند از کاریابی معرفی نامه دریافت کند.

بله، کارجو موظف است فرم امضاء شده توسط کارفرما را به همراه دلیل پذیرش و عدم پذیرش را به کاریابی تحویل دهد، در غیر این صورت کاریابی کارجو را به کار گمارده در نظر خواهد گرفت و عواقب آن به عهده کارجو خواهد بود.

کاریابی برنا سبلان بیشترین تنوع شغلی را در بین کاریابی های استان اردبیل دارد برای پیدا کردن فرصت شغلی مناسب با تخصص و مهارت خود می توانید از طریق شبکه های اجتماعی یا از طریق سایت برنا سبلان پیگیر فرصت های شغلی متناسب با حرفه و مهارت خود باشید.

بله، ارائه سفته برای معرفی به کار الزامی است.

 1. احراز هویت از دفتر پیشخوان
 2. کپی و اصل شناسنامه
 3. کپی و اصل کارت ملی
 4. کپی و اصل پایان خدمت
 5. کپی و اصل دفترچه بیمه
 6. آخرین مدرک تحصیلی
 7. سابقه بیمه
 8. نامه عدم نیاز (نامه عدم اشتغال از کارفرما)
 9. یک قطعه عکس
 1. کپی شماسنامه(تمام صفحات)
 2. کپی کارت ملی
 3. کپی کارت پایان خدمت
 4. کپی دفترچه بیمه
 5. سابقه بیمه (ریز سوابق)
 6. نامه اشتغال از کارفرما
 7. قرارداد یا حکم کارگزینی
 8. یک قطعه عکس
 9. یک عدد پوشه نارنجی

کسانی که در آخرین محل اشتغال خود سابقه بیمه به مدت یک سال یا بیشتر داشته باشند.

در صورتی که سابقه بیمه زیر یک ماه باشد.

در صورتی که اخراج از طرف کارفرما نباشد.

 1. احراز هویت از دفتر پیشخوان
 2. کپی و اصل شناسنامه
 3. کپی و اصل کارت ملی
 4. کپی و اصل کارت پایان خدمت
 5. کپی و اصل دفترچه بیمه (در صورت وجود)
 6. استعلام سوابق بیمه از کارگزینی (در صورت وجود)
 7. ارائه مستندات (قرارداد، استشهاد محلی، رسید دریافتی و پرداختی و …)

جواب سوال خود را پیدا نکردید؟ نگران نباشید!

در صورتی که جوای سوال خود را پیدا نکردید می توانید از طریق پل های ارتباطی ذکر شده در صفحه تماس با ما با کارشناسان برنا سبلان در ارتباط باشید.