خدمات و سرویسها

عناوین خدمات و سرویسهایی که در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی برنا سبلان اردبیل ارائه می گردد.

اشتغال کارجویان

ثبت نام از کارجویان و معرفی به مراکز کار و اشتغال فوری و مشاوره رایگان

مشوق های بیمه ای کارفرمایان

ارائه کلیه مشوقهای بیمه ای و معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایان در برابر استخدام کارجویان طبق مصوبات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

بیمه بیکاری

دارای مجوز ثبت نام از افراد متقاضی بیمه بیکاری مطابق دستور العمل وزارت تعاون کار و امور اجتماعی

آزادسازی مدرک تحصیلی

لغو تعهد خدمت فارغ التحصیلان دانشگاهی(آزاد سازی مدارک تحصیلی واجدین شرایط طبق قانون)

پرونده سخت و زیان آور

تشکیل پرونده های سخت و زیان آور و مشاوره رایگان

ثبت نام غیر حضوری کاریابی

ثبت نام از کارجویان بدون مراجعه حضوری

ثبت دادخواست کارگری

ثبت دادخواست شکایت کارگری و مشاوره رایگان

ثبت دادخواست کارفرمایی

ثبت دادخواست شکایت کارفرمایان از کارگران و مشاوره رایگان

خدمات حضوری و غیر حضوری بازنشستگان

1- درخواست بازنشستگی 2- صدور فیش حقوقی بازنشستگان 3- صدور گواهی ضمانت اقساط 4- کلیه خدمات بازنشستگان

خدمات تامین اجتماعی

ارائه حضوری و غیر حضوری خدمات تامین اجتماعی 1- استعلام بیمه و تعریف رمز 2-صدور دفترچه 3- ثبت مشاغل آزاد و خویش فرما 4- محاسبه و تقسیط سوابق خدمت 5- هدیه ازدواج 6- و کلیه خدمات تامین اجتماعی

ثبت نام غیر حضوری دادخواست شکایت

ثبت دادخواست شکایت کارگری و کارفرمایی بدون مراجعه حضوری

ثبت نام غیر حضوری بیمه بیکاری

ثبت نام بیمه بیکاری بدون مراجعه حضوری